Trädgårdstjänster

Välkommen till Schales trädgårdstjänster i Åsa, Kungsbacka kommun

Olika arbeten vi utför är

Häckklippning, beskärning av buskar och träd, fällning av träd, gräsklippning, anläggning av gräsmatta, mindre anläggningsarbete

Slyröjning, flisning av ris, kantskärning, plantering, gödsling, krattning, vattning, ogräsrensning, ogräsbränning,

Städning av tomten, bortforsling av trädgårdsavfall, löpande trädgårdsskötsel utifrån säsongens behov, höst och vårstädning.

Arbetar i Kungsbackaområdet

Skattereduktion Rut = 50% lägre pris för arbetskostnad på de flesta trädgårdsarbete

Innehar F-skattsedel

Gentiana Sinoornata, höstgentiana